તાજેતરમાં જ આ જોક્સ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહયો છે.

તાજેતરમાં જ આ જોક્સ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહયો છે.

હવે ટૂંક સમયમાં પેટ્રોલ 60 રૂપિયામાં મળશે

અડધો લિટર 🤣 🤣 🤣